Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Schoonmaken met Marja en het logo van Schoonmakenmetmarja.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Briteminds Media en Marja Middeldorp. Briteminds Media en Marja Middeldorp behouden zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Briteminds Media, Marja Middeldorp en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Briteminds Media en Marja Middeldorp is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Briteminds Media en Marja Middeldorp).

Briteminds Media en Marja Middeldorp hebben het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Briteminds Media en Marja Middeldorp, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Briteminds Media en Marja Middeldorp hebben tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Marja-profiel-transparant

Ik maak gebruik van cookies om je website ervaring te verbeteren.
Als je dit niet wilt, klik dan op weiger.